جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
جستجو :
تاریخ : يکشنبه 6 آذر 1390     |     کد : 3

اساسنامه

اساسنامه مركز تحقيقات قلب و عروق

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز

اساسنامه مركز تحقيقات قلب و عروق

ماده 1 ـ به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي درماني و آموزشي و به موجب اين اساسنامه مركز
تحقيقات بيماريهاي قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي تبريز براي اهداف زير تشكيل مي گردد.

ماده 2 ـ اهداف :

1- توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه بيماريهاي قلب وعروق

2- انجام پژوهشهاي بنيادي ، اپيدميولوژيك و باليني در زمينه بيماريهاي قلب و عروق

3- جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد ، مقالات و مدارك مربوطه

4- مشاركت در تربيت محققين كارآمد در زمينه بيماريهاي قلب وعروق

5- بكارگيري محققين

6- همكاري با ساير مراكز تحقيقاتي كشور و جهان

7- انتشار و كمك به نشر مطالب علمي تهيه شده

8 ـ ساماندهي مراكز و فعاليتهاي فعال در عرصه تحقيقات قلب وعروق با مشاركت مراكز دولتي و غير دولتي

ماده 3 ـ اركان مركز عبارتند از :

الف ـ شوراي عالي

ب ـ رئيس مركز

ماده 4 ـ اعضاي شوراي عالي مركز عبارتند از :

1 ـ رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز

2 ـ معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز

3 ـ معاون امور بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز

4 ـ معاون امور آموزش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز

5 ـ معاون امور پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز

6 ـ رئيس مركز

7 ـ سه نفر از اعضاي هيئت علمي مركز با پيشنهاد رئيس مركز و تائيد رئيس دانشگاه

ماده 5 ـ وظايف شوراي عالي مركز :

1 ـ تصويب خط مشي پژوهشي

2 ـ تصويب طرحها و همكاري با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي پژوهشي داخل و خارج كشور

3 ـ بررسي ، گزارش ساليانه فعاليتهاي مركز

4 ـ بررسي و تصويب بودجه ساليانه مركز در محدوده اعتبارات ، با رعايت ضوابط قانوني

5 ـ تصويب آئين نامه هاي اجرائي مربوط به مركز تحقيقات

6 - جمع آوري كمكهاي نقدي و غير نقدي از طريق مراكز داخلي و خارجي در جهت اهداف مركز

تبصره :

مصوبات شوراي عالي مركز بر اساس خط مشي ها و هماهنگي با وزارت بهداشت ، درمان و آموزشي پزشكي خواهد بود.

ماده 6 ـ

رئيس مركز به پيشنهاد شوراي عالي مركز و حكم رئيس دانشگاه هر چهار سال يكبار منصوب مي گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7 ـ وظايف رئيس مركز:

رئيس مركز بالاترين مقام اجرائي مركز است و طبق نظر شورايعالي جهت اجراي كارها و وظايف اقدام مي نمايد.

ماده 8 ـ اعضاي مركز :

مركز داراي دو نوع عضو به شرح زير است:

الف) اعضاء پيوسته : كه اعضاء علمي و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.

ب) اعضاء وابسته: كه اعضاء علمي ساير گروههاي دانشگاه و يا ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هستند.

ماده 9 ـ منابع مالي مركز

الف: اعتبارات دولتي در صورت تخصيص

ب: كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي  


نوشته شده در   يکشنبه 6 آذر 1390  ساعت  08:13   توسط   مدير سايت مرکز تحقیقات قلب و عروق   
ویرایش شده در يکشنبه 6 آذر 1390 ساعت 08:33 توسط مدير سايت مرکز تحقیقات قلب و عروق
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :