چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  مقالات
 

عنوان مقاله

نام مجله

نام پژوهشگر مركز

سال انتشار مقاله

نويسنده اول (مسول )

نوع ايندكس مجله

Chronobiological Rhythms in Onset of Massive Pulmonary Embolism in Iranian ...

Medical East J Anesthesiol

دكتر هادي حكيم

2009

دكتر هادي حكيم

ISI

Off-pump coronary artery bypasses surgery in severe left ventricular dysfunction

Asian Cardiovasc Thorac Ann

دكتر رسول آذرفرين

2010

دكتر رسول آذرفرين

ISI

Pulmonary embolism in a patient with a rare coronary anomaly - a clue to the importance .

Kardiologia Polska

دكتر صمد غفاري

2010

دكتر صمد غفاري

ISI

Management of A2B Blood Group in A Patient for ypothermic

Cariopulmonary …

M.E.J. ANESTH

دكتر رسول آذرفرين

2009

دكتر رسول آذرفرين

ISI

ultra-low dose aprotinin on reducing the need for blood transfusion in cardiac surgery

Saudi Medical Journal

دكتر رضايت پرويزي

2007

دكتر رضايت پرويزي

ISI

Delayed Presentation of Posttraumatic Aortic False Aneurysm With Chronic Cough

The american Journal of the medicalSciences

دكتر صمد غفاري

2009

دكتر صمد غفاري

ISI

Prevalence and intensity of hyperglycemia in non-diabetic patients …

Saudi Medical Journal

دكتر رسول آذرفرين

2008

دكتر رسول آذرفرين

ISI

Coronary Spasm Provocation with cold Pressor Test

Intern Energ MED

دكتر صمد غفاري

2010

دكتر صمد غفاري

ISI

Acute Myocardial Infarction in a Patient with post-splenectomy thrombocytosis

Cardiol J

دكتر صمد غفاري

2010

دكتر صمد غفاري

ISI

Substance use Among Iranian Cardiac Surgery Patients and its effects on Short –Term…

Anesth Analg

دكتر رسول آذرفرين

2009

دكتر ميترا آذرآسا

ISI

Effect of Opium Use on Short-Term Outcome in Patients Undergoing Coronary Artery…

Gen Thorac Cardiovasc Surg

دكتر ناصر صفايي

2010

دكتر ناصر صفايي

ISI

Supraventricular Arrhythmia induction by an Implantable Cardioverter…

Pacing Clin Electrophysiol

دكتر فريبرز اكبرزاده

2010

دكتر فريبرز اكبرزاده

ISI

Seasonal Variation in Enzymatic Size and Mortality in Patients with ST-Segment…

Saudi Med J

دكتر بهرام سهرابي

2009

دكتر بهرام سهرابي

ISI

Percutaneous Treatment of Catheter – Induced Dissection of the Right Coronary …

J Invasive Cardiol

دكتر بهرام سهرابي

2007

دكتر بهرام سهرابي

ISI

Relaxation Thrapy in the Background of Standard Antihypertensive …

Saudi Med J

دكتر فريبرز اكبرزاده

2007

دكتر فاطمه رنجبر

ISI

Biatrial Pacing VS. Intravenous Amiodarone in Prevention of Atrial …

Pak Biol Sci

دكتر فريبرز اكبرزاده

2009

دكتر فريبرز اكبرزاده

ISI

Atrioventricular Delays, Cardiac Output and Diastolic Function in Patients with …

Pak Biol Sci

دكتر فريبرز اكبرزاده

2008

دكتر فريبرز اكبرزاده

ISI

Isolated Cardiac Hydatid Cyst

Am J Med Sci

دكتر مهرنوش طوفان

2010

دكتر مهرنوش طوفان

ISI

Islated Cardiac Hydatidosis-a case Report …

Kardiol Pol

دكتر مهرنوش طوفان

2010

دكتر مهرنوش طوفان

ISI

Anesthesia with Etomidate and Remifentail for Cesarean Section in …

Middle East J Anesthesiol

دكتر مهرنوش طوفان

2008

دكتر عيسي بيله جاني

ISI