پنجشنبه 3 اسفند 1396 - 06 جمادى الثانية 1439
جستجو :
  برچسب شده با قوانین و حقوق
مطالب/ برگزاری کنفرانس یک روزه "قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی"مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      به منظور پیشگیری و کاهش ...
چهارشنبه 27 بهمن 1395